BSHS State Tourney vs Hermiston - kimberlyteichrow
KimberlyTPhotog_Banner_rev2014